Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 20.01.2021 kl. 18:00 - Fjernmøte i Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/21 Gnr 107 bnr 329 - Veidemannsveien 57 - Klage på avslag om deling
2/21 Gnr 54 Bnr 73 og 85 - Brekkeveien 19 - Boligblokker med garasjekjeller - Søknad om dispensasjon
3/21 Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås sentralområde
4/21 R-291 Endring av områderegulering for Dyster Eldor 2
5/21 R-327 Andregangsbehandling - Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2
6/21 R-293 Andregangsbehandling - Detaljregulering for Brekkeveien 61
7/21 Gnr 53 bnr 3, 5 - Askeveien 34 - Klage på pålegg om frakobling av taknedløp
8/21 Merverdiavgiftsavtaler
9/21 Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen skole
10/21 Salg av eiendom