Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 14.04.2021 kl. 18:00 - Fjernmøte i Teams.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
18/21 Vedlikeholdsplan 2021 - 2024
19/21 Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg
20/21 R-286 Endring av R-286 Detaljregulering for E18-Retvet-Vinterbro
21/21 R-302 Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33 - Annengangsbehandling
22/21 Gnr 61 bnr 27 - Langbakken 2 - Enebolig - Søknad om dispensasjon fra plankrav
23/21 Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune