Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 07.11.2019 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/19 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.
2/19 R-330 Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - førstegangsbehandling
3/19 Gnr 107 bnr 334 - Veidemannsvei 40 - Klage på tilbygg
4/19 Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås kommune
5/19 Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023
6/19 Møteplan 1. halvår 2020 - Hovedutvalg for teknikk og plan