Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 05.12.2019 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
7/19 Gnr 102 bnr 397 - Haugenveien 25 - Søknad om dispensasjon for gesimshøyder
8/19 Gnr 111 bnr 59 - Kjærnesveien 119 - Bølgedemper - Klage på avvisning av søknad
9/19 Gnr 116 bnr 15 - Kaksrudgata - Søknad om dispensasjon fra arealformål - Ny enebolig
10/19 Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanen