Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 03.03.2021 kl. 18:00 - Fjernmøte i Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
11/21 R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1)
12/21 R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5)
13/21 Gnr 109 bnr 90 - Kjærnesveien 72 - Klager på rammetillatelse - Hus B
14/21 Gnr 109 bnr 90 - Kjærnesveien 72 - Klager på rammetillatelse - Hus A
15/21 Gnr 42 bnr 308 - Sagaveien 2 A - Søknad om dispensasjon
16/21 Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Enebolig - Klage på omgjøringsvedtak
17/21 Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Deling - Klage på omgjøringsvedtak