icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 31.03.2016 kl. 18:00 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
12/16 Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser
13/16 Gnr 113 Bnr 195 - Nesset Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan
14/16 R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole
15/16 R-282 Områderegulering for Solberg øst
16/16 Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien
17/16 Breivoll - Plan for avklaring av bruksmuligheter og alternative driftsformer fra mai 2018
18/16 Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon
19/16 Ny viltvaktordning - Samarbeid med nabokommuner