icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 24.08.2017 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
50/17 Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier
51/17 Vei- og gateplan for Ås sentralområde
52/17 Gnr 54 bnr 376 - Sagaveien 38 - Ås Gjestehus - Klage på vedtak om avslag
53/17 R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram
54/17 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon
55/17 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage
56/17 Tolkning/praktisering av § 18.1 om utnyttelsesgrad og høyder i kommuneplanens planbestemmelser
57/17 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås
58/17 Bjørnebekk - Behandling av institusjonsbyggene etter avsluttet mottaksdrift