icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 21.06.2018 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
50/18 Gnr 104 bnr 50 - Vinterbro Næringspark - Rema 1000 distribusjonssenter - Søknad om dispensasjon fra regulerte høydebegrensninger
51/18 Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - Oppført brygge - Dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen
52/18 Gnr 79 bnr 3 - Garderveien 292 - Ny boenhet - Søknad om dispensasjon
53/18 Gnr 54 bnr 368 - Tunveien 2 - Moer sykehjem - Utvidelse - Dispensasjon
54/18 Revidering av reglement for bruk av idrettshaller ( - med tilleggsopplysninger)