Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 31.05.2018 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
35/18 R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien
36/18 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Dispensasjon - Klage på vedtak
37/18 Åsgård skole. Konsept
38/18 R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan
39/18 R-153 Reguleringsplan for E6 Korsegården Nord - Frogn grense - Søknad om dispensasjon - klage på vedtak
40/18 Gnr 44 bnr 39 - Hestehagen 28 - Oppføring av ny frittstående dobbelgarasje - Klage på vedtak om byggetillatelse
41/18 Landskapsplan for Rådhusparken
42/18 Varsel om midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Plan R-307
43/18 Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022 til politisk behandling
44/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022
45/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv
46/18 Gnr 104 bnr 36 - Kveldroveien 7 - Tilbygg/påbygg - Søknad om dispensasjon
47/18 Ljungbyveien 17 - søknad om bruk av vedlikeholdsfond for 2018
48/18 1. tertialrapport 2018
49/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018