Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 27.09.2018 kl. 17:45 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
65/18 Gnr 100 bnr 13 - Kongeveien 153 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - klage på vedtak
66/18 Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens rammeplan for holdningsklasser for avkjørsler
67/18 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum
68/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen
69/18 R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet
70/18 R-308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda
71/18 R-305 Reguleringsplan for sykkelvei med fortau mellom Meierikrysset og Ås sentrum
72/18 Veileder for uterom i Ås kommune - oppstart
73/18 Vedlikehold av kommunale bygg 2019 - 2022
74/18 Budsjettreguleringer 2. tertial 2018
75/18 2. tertialrapport 2018