Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 26.04.2018 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
22/18 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum
23/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030
24/18 Regional plan for klima og energi i Akershus - høringsuttalelse fra Ås kommune
25/18 Gnr 48 bnr 6 - Vestre Hogstvedt - Vei til gnr./bnr. 48/4 ("Tangen") - Søknad om dispensasjon
26/18 Gnr 44 bnr 39 - Hestehagen 28 - Oppføring av ny frittstående dobbelgarasje - Klage på vedtak om byggetillatelse
27/18 Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun med bygningsmasse - Søknad om dispensasjon
28/18 Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - Næringsvirksomhet i landbruksbygg - Søknad om dispensasjon
29/18 Ås kommunes reglementer - revidering
30/18 Revidering av reglement for bruk av idrettshaller
31/18 Gnr 54 bnr 360 og Gnr 55 bnr 55 - Brekkeveien 10 - Modulbygg - Søknad om dispensasjon
32/18 Revisjon av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark
33/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av rensekrav
34/18 Ås kommunes årsmelding 2017