Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 23.08.2018 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
55/18 R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan
56/18 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage
57/18 Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - R-307
58/18 Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - dispensasjon fra tilknytningsplikt til fjernvarme
59/18 Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens rammeplan for holdningsklasser for avkjørsler
60/18 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på vedtak om dispensasjon
61/18 Eldorlia - klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett
62/18 Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum
63/18 Ny administrativ organisering av Ås kommune
64/18 Budsjettering av lokalkostnader (FDV) - oppfølging av verbalvedtak