Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 22.08.2019 kl. 18:00 - Store sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
48/19 Midtgard. Riving eller bevaring
49/19 Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving
50/19 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole
51/19 Relokalisering av kommunale enheter
52/19 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
53/19 Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen
54/19 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad
55/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune
56/19 Varsel om midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen