Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 22.05.2019 kl. 12:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
29/19 Gnr 73 bnr 88 - Ole Bygdevekters vei 19 - Garasje og dispensasjon - Klage på avslag
30/19 Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrening Østre linje
31/19 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde
32/19 R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon
33/19 R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås - varsel om oppstart av planarbeidet
34/19 R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter i strid med kommuneplanens arealformål
35/19 Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg - klage på vedtak
36/19 Lysløyper i Ås
37/19 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023
38/19 Tiltaksplan for trafikksikkerhet
39/19 Tilknytningsplikt for fjernvarme
40/19 Parkeringsforbud i boligfelt
41/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019
42/19 1. tertialrapport 2019