Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 21.06.2018 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
50/18 Gnr 104 bnr 50 - Vinterbro Næringspark - Rema 1000 distribusjonssenter - Søknad om dispensasjon fra regulerte høydebegrensninger
51/18 Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - Oppført brygge - Dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen
52/18 Gnr 79 bnr 3 - Garderveien 292 - Ny boenhet - Søknad om dispensasjon
53/18 Gnr 54 bnr 368 - Tunveien 2 - Moer sykehjem - Utvidelse - Dispensasjon
54/18 Revidering av reglement for bruk av idrettshaller ( - med tilleggsopplysninger)