Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 20.06.2019 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
43/19 Gnr 43 bnr 72 - Ekornveien 43 - Tilbygg - Klage på avslag
44/19 Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden
45/19 Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune
46/19 Revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
47/19 Vedrørende oppføring av midlertidig brakkerigg på gnr 104 bnr 1, ved Nygårdskrysset