Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 11.04.2019 kl. 17:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
17/19 Gnr 111 bnr 279 - Vårveien 7 - Støttemur og svømmebasseng - Klage på vedtak
18/19 Teknisk-økonomisk utredning for gatenettet i Ås sentralområde
19/19 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere - klage på vedtak
20/19 R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret
21/19 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad
22/19 R-318 Detaljregulering for Solberg Øst
23/19 R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole
24/19 R-300 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med flere
25/19 Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn
26/19 Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om avslag på samtykke til grunnundersøkelser på gnr 62 bnr 1
27/19 Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om avslag på samtykke til grunnundersøkelser på gnr 63 bnr 1
28/19 Årsmelding 2018 Ås kommune