Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 10.10.2019 kl. 17:00 - Store sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
59/19 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde
60/19 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m.
61/19 R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst
62/19 Midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen
63/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak
64/19 Relokalisering av kommunale enheter. Bruk av atriumsbygget på Bjørnebekk
65/19 Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024
66/19 2. tertialrapport 2019
67/19 Budsjettreguleringer 2. tertial 2019