Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 07.03.2019 kl. 16:30 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
9/19 Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg
10/19 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon
11/19 Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller
12/19 Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - Bruksendring av landbruksbygning - Søknad om dispensasjon
13/19 Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Næringsbygg/bilanlegg - Byggetrinn 2 - Klage på rammetillatelse
14/19 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme
15/19 Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - klage på vedtak
16/19 Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på vedtak