Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 01.11.2018 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
76/18 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m.
77/18 R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Klage på vedtak
78/18 R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2 - søknad om dispensasjon - klage på vedtak
79/18 Omregulering av Solberg syd - Planinitiativ til politisk behandling
80/18 Gnr 93 bnr 17 - Kroerveien 328 - 330 - Tomannsbolig - Klage på tillatelse til tiltak
81/18 Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Næringsbygg - Bilanlegg - Byggetrinn 2 - Avvisning av klage
82/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat
83/18 Møteplan 2019 - Hovedutvalg for teknikk og miljø
84/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019