Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 25.09.2014 kl. 18:00 -
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
73/14 2. tertialrapport 2014
74/14 Budsjettreguleringer 2.tertial 2014
75/14 Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving
76/14 Gnr 107 Bnr 61 - Slorhøgda 52 - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknaden for den tredje boenhet i enebolig.
77/14 Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt