Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 21.08.2014 kl. 18:00 -
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
64/14 R-280 - Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122
65/14 Gnr 54 Bnr 1 - Søndre Moer felt B5 - Klage på rammetillatelse
66/14 Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Dispensasjonssøknad
67/14 Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Klage på vedtak om avslag i dispensasjonssak
68/14 Gnr 53 Bnr 1 - Brekkeveien 50 - Søknad om fradeling og sammenføyning av parsell
69/14 Gnr 111 Bnr 161 - Nebbaveien 9 - Carport - Søknad om dispensasjon
70/14 Gnr 9 bnr 11 - Vedtak om tvangsmulkt
71/14 Gnr 102 bnr 25 - Vedtak om tvangsmulkt
72/14 Gnr 108 bnr 41 - Vedtak om tvangsmulkt