Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 06.11.2014 kl. 18:00 -
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
80/14 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018
81/14 R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - utvidet planområde
82/14 Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021 vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv
83/14 Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klagebehandling av hovedutvalgets avslag på dispensasjonssøknad
84/14 Gnr 73, bnr 1 - Stenerudveien 2B - Klage på rivevedtak
85/14 Møteplan 2015 - Hovedutvalg for teknikk og miljø
86/14 Parkering i Ås sentrum - snarlige tiltak