Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 05.06.2014 kl. 18:00 -
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
45/14 1. tertialrapport 2014
46/14 Budsjettreguleringer 1. tertial 2014
47/14 Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram
48/14 R-283 – Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi – planprogram
49/14 Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i løpet av leietida
50/14 Saksfremlegg med dok.nr 10 ble brukt isetdenfor dok.nr. 8. Gnr 113 Bnr 2 - Breivoll gård - Nytt aktivitetshus - Søknad om rammetillatelse
51/14 Ventilasjonsanlegg låve Kroer skole
52/14 Gnr 42 bnr 76 - Åstorget felt 3 - Beplantningsplan
53/14 Gnr 42 Bnr 249 - Lyngveien 25 - Klage på vedtak om dispensasjon for å opprettholde den tredje boenheten -ved søknad om rammetillatelse påbygg enebolig til tomannsbolig.
54/14 Gnr 107 Bnr 39 - Slorhøgda 43 - Søknad om dispensasjon - Klage på vedtak
55/14 Gnr 27 Bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om deling - Dispensasjon
56/14 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018
57/14 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018
58/14 Saneringsprosjekt Tårnveien, Sentralholtet og Parallellen
59/14 Tiltaksplan for kommunal vannforsyning 2014-2018
60/14 Gnr 61 bnr 229 - Myrveien 4 - Pålegg om opprydding og fjerning av miljøfarlig avfall
61/14 Gnr 113 bnr 259 - Vedtak om tvangsmulkt
62/14 Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune for 2014-2019
63/14 R-274 - Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset