icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 19.01.2017 kl. 17:30 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/17 Mulighetsstudier fra White Arkitekter og divA Arkitekter - Høring
2/17 R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård
3/17 Klager på R-286 Reguleringsplan for E18 Retvet - Vinterbro
4/17 R-297 Reguleringsplan for Rustad skole - klage på vedtak
5/17 Gnr 113 bnr 2, 30 - Ad Hoc utvalg for Breivoll - Anbefaling om fremtidig organisering av Breivoll
6/17 Gnr 42 bnr 319 - Raveien 2 - Hovedombygging med påbygg - Dispensasjon - Revidert søknad
7/17 Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Klage på, og anmodning om ettergivelse av gebyr
8/17 Gnr 113 bnr 195 - Nesset Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Klage på vedtak om dispensasjon og byggetillatelse