Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 31.10.2018 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
35/18 Leirskoletilbud for elever i Ås-skolen
36/18 Utvikling av uteskole som en del av skolenes pedagogiske plattform
37/18 Barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/2021
38/18 Nye veinavn på NMBU-campus: Oluf Thesens vei og Johan L. Hirschs vei
39/18 Møteplan 2019 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur
40/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019
41/18 Spesialundervisning