Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 30.05.2018 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
13/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019
14/18 Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030
15/18 Åsgård skole. Konsept
16/18 Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning
17/18 Ny samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune - Follo-piloten
18/18 1. tertialrapport 2018
19/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018
20/18 Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022 til politisk behandling
21/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022
22/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv
23/18 Veinavn - Kjølstadveien
24/18 Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg