icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 29.03.2017 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store salong
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
9/17 Endring av ledelsesmodell Søråsteigen og Tunveien barnehage
10/17 Søknad om gjesteelevgaranti for ikke - kommuneriktig skolegang til politisk behandling i HOK
11/17 Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum
12/17 Støtte til uorganisert ungdom - våren 2017
13/17 Nordby barnehage - Mulighetsstudie