Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 26.05.2021 kl. 18:30 - Fjernmøte i teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
14/21 Evaluering av forsøk Vurderingspraksis på ungdomstrinnet
15/21 Forskrift om ordensreglement og IKT- reglement i Ås-skolen
16/21 Etablering av ressursbarnehager
17/21 Vurdering av muligheten for økt fleksibilitet ved barnehageopptak
18/21 Ressursfordelingsmodell for grunnskolene i Ås kommune
19/21 Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune
20/21 Orientering om Barnevernsreformen
21/21 1. tertialrapport 2021 - Ås kommune
22/21 Budsjettreguleringer 1. tertial 2021