Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 25.04.2018 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
8/18 Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud
9/18 Ås kommunes årsmelding 2017
10/18 Ås kommunes reglementer - revidering
11/18 Veinavn - Skifabrikkveien og Skituppen
12/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030