Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 23.01.2019 kl. 18:30 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/19 Forslag om endring - Forskrift om skolefritidsordningen i Ås
2/19 Forslag om endring - Vedtekter for kommunale barnehager i Ås
3/19 Nye veinavn NMBU-campus: Oluf Thesens vei, Johan L. Hirschs vei, Elizabeth Stephansens vei og Ragnhild Sundbys plass
4/19 Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg etter Ivar Ekangers fritak
5/19 Diskusjonssak - avklaring av verbalvedtak om mer fleksible skolekretsgrenser