icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 22.08.2018 kl. 17:30 - Solberg Skole
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
25/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019
26/18 Revidering av Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen
27/18 Ny administrativ organisering av Ås kommune
28/18 Kunstnerisk utsmykning Nordby barnehage
29/18 Endring av retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune
30/18 Innsamlingsaksjon - nytt flygel i Ås kulturhus
31/18 Representanter til frie plasser i ungdomsrådet