Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 22.05.2019 kl. 18:00 - Store salong i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
11/19 Tilstandsrapport barnehager 2018
12/19 Orientering om delte plasser i barnehager
13/19 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - Sammenslåing
14/19 1. tertialrapport 2019
15/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019
16/19 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen