Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 21.08.2019 kl. 18:30 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
19/19 Midtgard. Riving eller bevaring
20/19 Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving
21/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune
22/19 Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035
23/19 Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune
24/19 Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier
25/19 Kunstplan for Nordby barnehage
26/19 Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven
27/19 Rapportering på bruk av midler til grunnskole i henhold til budsjettregulering 1. tertial
28/19 Oppfølging vedtak K-sak 74/18 - 2. tertialrapport
29/19 Representanter til frie plasser i ungdomsrådet