Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 26.02.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store salong
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
6/14 Fordeling av innsparingstiltak i oppvekst- og kulturetaten for 2014
7/14 Bruk av midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage.
8/14 Endring av forskrift om skoletilhørighet - Ås kommune
9/14 Retningslinjer for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen
10/14 Ungdomsrådet - Representanter til frie plasser
11/14 Veinavn på Bølstadfeltet (Nordby)