Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 07.10.2014 kl. 17:00 - Store salong
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
33/14 2. tertialrapport 2014
34/14 Budsjettreguleringer 2.tertial 2014
35/14 Skolekapasitet fram mot 2030
36/14 Bruk av økonomiske midler som HOK disponerer 2014
37/14 Fordeling av støtte til uorganisert ungdom
38/14 Fastsetting av veinavn - Moer gård (Kroer)
39/14 Veinavn-Pukstad