Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 14.04.2021 kl. 18:30 - Fjernmøte i teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
6/21 Organisering av Kroer skole fra høsten 2021
7/21 Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - forslag om fysioterapitilbud i skolen
8/21 Orientering om BTI
9/21 Tilstandsrapport barnehager 2020
10/21 Vurdering av muligheter for kommunale barnehager til å organisere mer matservering
11/21 Forslag om endringer - Vedtekter for kommunale barnehager i Ås
12/21 Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune
13/21 Mistillit til kommunens informasjon i sak om barnehager HOK-møtet 3.3.21