Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 06.11.2019 kl. 18:30 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
38/19 Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2019-2022
39/19 Status elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomsskolene i Ås kommune
40/19 Evaluering av Forskrift lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn
41/19 Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023
42/19 Valg av representanter i utvalg under hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) perioden 2019-2023
43/19 Møteplan 1. halvår 2020 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur