Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 06.03.2019 kl. 18:30 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
6/19 Vurderingspraksis på ungdomstrinnet
7/19 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen
8/19 Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg etter Ida Elisabeth Krogstads (H) fritak