icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 01.11.2017 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store salong
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
31/17 Norby barnehage. Konsept
32/17 Ås kulturhus - oppgradering og sikringstiltak av kinoteater og kinovestibyle
33/17 Tjenesteanalyse - Introduksjonsordningen i Ås
34/17 Handlingsprogram 2018- 2021, med Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021