Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for næring og miljø

Tid og sted: 28.09.2021 kl. 18:00 - Store salong i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
28/21 Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune. Ny behandling
29/21 Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy
32/21 R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark - Endring av plan
33/21 Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde - 2. gangsbehandling
34/21 Deltakelse i Klima Viken
35/21 2. tertialrapport 2021 - Ås kommune
36/21 Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune