Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for næring og miljø

Tid og sted: 25.05.2021 kl. 18:00 - Fjernmøte i teams. Publikum bes kontakte kommunen for tilgang.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
7/21 Finansiering av felles overvåkning av vannforekomster i vannområde Morsa 2022-2027
8/21 Forslag til videre organisering, finansiering og varighet av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og kystområder
9/21 PURA- VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGE. UTTALELSE TIL HØRINGSDOKUMENTENE REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN 2022-2017 MED TILTAKSPROGRAM FOR INNLANDET OG VIKEN VANNREGION
10/21 R-324 Detaljregulering for del av Solbakken - førstegangsbehandling
11/21 R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - Førstegangsbehandling
12/21 Skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde - 1. gangsbehandling.
13/21 Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2021
14/21 Rullering av tiltaksplaner for gang og sykkel og trafikksikkerhet
15/21 1. tertialrapport 2021 - Ås kommune
16/21 Budsjettreguleringer 1. tertial 2021
17/21 Fritak for leiekostnader for Bod- og torgplass på kommunal grunn
18/21 Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum