Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Tid og sted: 02.04.2014 kl. 18:30 - Moer sykehjem
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
6/14 Ås kommunes reglementer - revidering
7/14 Ås frisklivssentral - Årsrapport 2013
8/14 Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral
9/14 Videreføring av ungdomsteamet ved Nav Ås
10/14 Høring om endringer i alkoholloven - Åpningstider for salg av alkoholholdig drikk mv.
11/14 Høring - Reservasjonsordning for fastleger - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven.
12/14 Høringsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtidsplass i dobbeltrom på sykehjem