Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 31.01.2018 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/18 Bosetting av flyktninger 2018 - saksfremlegg
2/18 ACT-team i Follo
3/18 Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i høyesterett
4/18 Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer
5/18 Søknad om lån - Renovering av Brønnerud Grendehus
6/18 Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen - Gjennomføring og finansieringsmodell
7/18 Uttreden av kommunale verv - Ingunn Bohmann (MDG) - Nyvalg
8/18 Søknad om fritak fra kommunale verv - Thomas Rannstad Haugen (Ap)
9/18 Uttreden av kommunale verv - Grete Antona Nilsen
10/18 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Malin Karusbakken Aamodt (Ap)
11/18 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap)
12/18 Søknad om permisjon fra kommunalt verv som leder og medlem av Hovedutvalg for teknikk og miljø - Live Holck Johannessen (Ap)
15/18 Barnefattigdom
16/18 Flerbrukshall ved Ås videregående skole - tribune