Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 25.08.2021 kl. 17:00 - Ås kulturhus, Lille sal NB!
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
59/21 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Førstegangsbehandling
60/21 Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Førstegangsbehandling
61/21 Handlingsprogram for samferdsel i Viken 2022-2025 - Høringsinnspill fra Ås kommune
62/21 Partneravtale DigiViken
63/21 Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum
64/21 Orientering om rehabilitering og innhold i det nye ungdomshuset i Langbakken 37
65/21 Møteplan 2022 - Formannskap og kommunestyre
66/21 Uttreden av kommunale verv - Liv Anna Lindman (MDG) - nyvalg
67/21 Uttreden av kommunale verv - Margit Fausko (MDG) - nyvalg
68/21 Uttreden av kommunale verv - Ragnar Joakim Nese (MDG) - nyvalg
69/21 Uttreden av kommunale verv - Anne Mari Borge (Ap) - nyvalg
70/21 Uttreden av kommunalt verv - Hilde-Gunn Sorteberg (H) - Nyvalg