Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 21.11.2018 kl. 16:30 - Ås kulturhus, Store sal NB!
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
89/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen
90/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019
91/18 Gjennomgang av kommunens fond
92/18 Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2019
93/18 Barn i lavinntektsfamilier
94/18 Fleridrettshall ved Ås videregående skole
95/18 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Wenche Berg (Ap)
96/18 Søknad om fritak fra kommunale verv - Ivar Ekanger (Ap)
97/18 Sleipnersvei 13 - Søknad om bruk av vedlikeholdsfond