Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 21.04.2021 kl. 18:00 - Fjernmøte i Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
25/21 Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg
26/21 Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet
27/21 Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune
28/21 Årsregnskap 2020 Ås kommune
29/21 Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - forslag om fysioterapitilbud i skolen
30/21 Vurdering av muligheter for kommunale barnehager til å organisere mer matservering
31/21 Rustad skole. Sluttrapport
32/21 Ljungbyveien 17. Sluttrapport
33/21 Solfallsveien spesialboliger. Sluttrapport