Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 16.10.2019 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
53/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak
54/19 Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard
55/19 Relokalisering av kommunale enheter. Bruk av atriumsbygget på Bjørnebekk
56/19 Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024
57/19 Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre
58/19 2. tertialrapport 2019
59/19 Budsjettreguleringer 2. tertial 2019
60/19 Solberg skole. Sluttrapport
61/19 Felles IKT-samarbeid - oppfølging av sak 14/19