Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 13.10.2021 kl. 18:00 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
76/21 Tapt svømmeopplæring under koronapandemien
77/21 Revidert skolebehovsplan 2021-2023
78/21 Orientering om rehabilitering og innhold i det nye ungdomshuset i Langbakken 37
79/21 Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2022-2025
81/21 Fritak for eiendomsskatt boligeiendommer § 7 - skatteåret 2021
82/21 2. tertialrapport 2021 - Ås kommune
83/21 Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune