Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 13.03.2019 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
9/19 Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås
10/19 I tjeneste for Norge - med bosted Ås kommune
11/19 Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg
12/19 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon
13/19 Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller
14/19 Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - Bruksendring av landbruksbygning - Søknad om dispensasjon
15/19 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme
16/19 Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - klage på vedtak
17/19 Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på vedtak